Monthly Archives: Mayıs 2015

Bengi Gök

Bengi göğün iradesi, akarsular gibi akar,
alçak gönüllüyü bulup, engelleri öyle aşar

Zulüm, korku, kıyıcılık, birbirine yollar açar,
adalet, huzur, yardım, hayat gücüne gücler katar

Tasavvuf’un temelinde, sınırsız bir asra yatar,
umutlu bir hayat sunup, iyilik, aydınlık saçar

Adaletin sonsuz gücü, insanları toplar çatar,
vicdan ile uygulasan, tarığlıklar mahsul taşar

Zulüm senin düşmanındır, durdurmazsan yıkar yakar,
onu yenmek zorundasın, yenemezsen ocak batar

Asra = Dünya
Tarığlık = Ambar
Bengi gök = Evrensel sistem ve düzen (Sünnetullâh)