Monthly Archives: Aralık 2015

Malazgirt Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Haydir Kızıl Almayı seçkinlere kaydıran ﴾1﴿ Ayık yurdu Alp Arslana bir rüyayla saydıran ﴾2﴿ Denizlerin örgününü