Monthly Archives: Mart 2016

Yakarış

Yakarışını yönelt Ulu Tanrı’ya

Kayra gözün yurdumuzdan bezmesin

Nimetlerin soframızı geçmesin

Kut yıldızı al bayraktan kaymasın

Uğurluğun kaynağısın ey Huda

Yaymacalar ordumuzu sarmasın

Yetmezliği düşman gözü sezmesin

Şer odağı hak bağını yenmesin

Öylemlerde tecellin var ey Huda

***

Yakarış = Dua
Kayra = Lütuf, inayt
Bezmesin = Bıkmasın
Yaymacalar = propagandalar
Öylemlerde = Zamanlamalarda
Tecelli = Belirmek eylemi, tebellür etme

Adalet

Adaleti vicdan ile kur uygula bekleme, 
onamadığın bir şeyi, başkasına işleme

Masumiyet yolunu, önyargıyla sisleme,
her insan bir evrendir, marifetsiz eleme

İlerleme yolunda, adalet bir tekerdir,
tekersiz bir tergeni hiç bir yöne yollama

Adalet yerini bulsa, düzen işlemsiz yürür,
sıranda dursan yeter, hiç gerekmez sollama

Başlangıç eşit olsa, sorunlar kolaylaşır,
çıkmazları aç yeter, arkayın ol kollama

Adaletin ürünü, her gün her an toplanır,
mevsimsiz hiç bir dalı ağacından dallama

Herkese eşit davran, sadıkları elleme,
insanken insanları çıkmazlara yollama

Onamadığın = Doğru bulmadığın, tasvip etmediğin
Tergen = Araba (at arabası)
Arkayın = Güvenli, kaygızıs