Monthly Archives: Ekim 2018

Nefs

Dön, aradığını geçtiğin yolda ara
İçindeki hazineyi, basiretle bul tara

Mutluluğa erişmek, ulvi amacın olsun
Mutluluk bedavadır, gerekmez nüfuz para

Dizginleri vurmazsan, nefsini hiç yenmezsin
Ölçülere inansan, hudutları geçmezsin

Başkasının nimetine gözün sakın kaymasın
Gözü nefse bırakma, sakın ona uymasın

Tevazu gösteren yer, ulu bir deniz olur
Su dağlardan tiksinir, alçak yere yölenir

Kullanılmaz marifet, keskin bir araç olur
Fıtratını yittirir, sevincini soldurur

Han Kapı

Aymazlıktan usandık 
Han Kapıya dayandık
Cehaletten uyandık
Rabbim nasip eylesin

Şer sohbetten arındık
Hak yolunda kutandık
Zorluklara katlandık
Rabbim nasip eylesin

Nefsimizi beğendik
Emmâre’de tıkandık
Ama yola inandık
Rabbim nasip eylesin

Doymazlıktan iğrendik
Levvame’de direndik
Zikir ile sevindik
Rabbim nasip eylesin

Tartıları kullandık
Mülhime’de sallandık
İyi sohbete bağlandık
Rabbim nasip eylesin

Sükûneti öğrendik
İtminana değindik
Ya Hay dedik yetindik
Rabbim nasip eylesin

Aşk yoluna adandık
Raziye’de barındık
Nimetini kazandık
Rabbim nasip eylesin

Hak imanla bağlandık
Marziye’ye tırmandık
Tecellisini ayındık
Rabbim nasip eyledi