Monthly Archives: Aralık 2019

Ayna

Yürüdük
ta ki
yorulduk..

Yol ise
ne yürüdü
ne de yoruldu

Yaşadık
ta ki
yaşlandık..

Yaşam ise
ne yaşadı
ne de yaşlandı

Acıdık
ta ki
tükendik..

Acı ise
ne acıdı
ne de tükendi

Sahi biz nereye yürüyoruz, neden yaşıyoruz?

Pekâlâ..

Öyleyse,
bu acılar nerden..
neden?

Ayna’ya mı bakayım?
Anladım

Ne dersin

Eğer dersem;
Avucunun çizgileri
birisini gösteriyor,
ne dersin?

Eğer dersem;
Yüreğinin hasretleri
onun adını açıklıyor,
ne dersin?

Eğer dersem;
Dudağının uçukları
gizlediğini çıkarıyor
ne dersin?

Şu hüzünlü tebessümden
zaten her şey bellidir

Kuytu kalıntı yerler
artık senden ürkmüyor,
ne dersin?

akarsuyun çağıltısı
feryadını yansıtıyor,
ne dersin?

Ağaçların hışırtısı
ahlarından oluşuyor,
ne dersin?

Sana göre bütün evren
aşkın için dönüyor,
anladım!