Dinlemek

Dinle 
Yüreğinle
Dinlersen
Dinlemek yetenektir
Tengri'ye benzemektir
Dinlemek,
olgunluğun imidir,
deneyimin izidir
Dinlersen,
yal gerçeği tadarsın,
gökten yere bakarsın
Tengri seni ağırlar,
ulu ayla bağışlar
Ounun için bilge kişi dinlemeyi yeğ tutar

Yetenek = Bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
Olgunluk = Yetkinlik, kemal
Deneyim = Tecrübe
Yal gerçek = ak/ parlak gerçek
Ağırlar = Tevkir eder, ikram eder
Ulu ayla = büyük ay ağılı, hale
Bilge kişi = hakim insan
Yeğ tutar = tercih eder