Kimlik

Dil, el, il 
ayrıntılar gün ışığına dayanmaz

Dil olmasa el olmaz,
el olmasa il olmaz
ayrıntılar gün ışığına dayanmaz

Bulgulardan dil olur,
insanlardan el olur,
değerlerden il olur,
ayrıntılar gün ışığına dayanmaz

Zaman akar dil değişir,
göçer konar el değişir,
değerler değişirse,
iller bile değişir

Kim olduğun dilinde,
ne olduğun elinde,
var olduğun ilinde,
ayrıntılar gün ışığına dayanmaz

Soy kimliği belirtmez,
geleçeğe iletmez,
illenmeğe hiç yetmez,
ayrıntıdır gün ışığına dayanmaz

Bir dilden diller doğar,
bir elden eller doğar,
akışına bıraksan bir ilden iller doğar

Dilin başı anlatmak,
elin başı yaşatmak,
ilin başı düzetmek,
ayrıntılar gün ışığına dayanmaz

El = Millet
İl = Devlet
Soy = Irk
İletmez = Ulaştırmaz
İllenmek = Devlet kazanmak
Başı = Temeli