Korku

Yükün ağır, içinde bir korku var

Yaran yağır, yaşamında vurgu var


Koş kaçmakla, kır yıkmakla, korkuların yenilmez


Göz yummakla, düş kurmakla, ol vurgular değişmez


Yarın, ölüm, gereksinim bu korkunun yatağı


Bilinmeyen gerçek duygu oluşturur batağı


Anlamasan önelemsen yolun yönü aşağı


Aldırmazlık, kıyıcılık korkularla beslenir

Korkusunu yenemeyen, kötülerle eşlenir

Kayan güçten düşerse, evde tayan kertlenir

Tayan güçten düşerse elde buyan bertlenir


Buyan güçten düşerse, ilde ağıt söylenir

Yaran yağır = Derdin derin
Kayan = İnsanın kişisel gücü
Bertlenmek = Berelenmek (zarar görmek)
Tayan = Ailenin gücü, bir ailenin öğelernin davranişlarını dengede tutmaları ile baglantılıdır
Buyan = Toplumun gücü
Ağıt = Üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili ürünler