Korku Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Yükün ağır, içinde bir korku var﴾ 1﴿ Yaran yağır, yaşamında vurgu var﴾ 2﴿ Koş kaçmakla, kır yıkmakla, korkuların yenilmez﴾ 3﴿ Göz yummakla, düş kurmakla, ol vurgular değişmez﴾ 4﴿ Yarın, ölüm, gereksinim bu korkunun yatağı ﴾5﴿ Bilinmeyen gerçek duygu oluşturur batağı ﴾6﴿ Anlamasan önelemsen yolun yönü aşağı ﴾7﴿ Aldırmazlık, kıyıcılık korkularla beslenir ﴾8﴿ Korkusunu yenemeyen, kötülerle eşlenir ﴾9﴿ Kayan güçten düşerse, evde tayan kertlenir ﴾10﴿ Tayan güçten düşerse elde buyan bertlenir ﴾11﴿ Buyan güçten düşerse, ilde ağıt söylenir ﴾12﴿

Bengi göğün gücünde

……………

Yaran yağır = Derdin derin

Kayan = İnsanın kişisel gücü, insanın davranişlarını dengede tutması ile baglantılıdır

Bertlenmek = Berelenmek (zarar görmek)

Tayan = Ailenin gücü, bir ailenin öğelernin davranişlarını dengede tutmaları ile baglantılıdır

Buyan = Toplumun gücü, bir toplumun kararlarını ve davranışlarını dengede tutması ile bağlantılıdır, bir toplumun buyanı o toplumun ailelerinin tayanlarına göre nitelenir

Ağıt = Mersiye, doğal afetler, ölüm, hastalık vb. çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili ürünler