Senol Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Sen ol sun ﴾1﴿ Ol sensin ﴾2﴿ Sen olmazsan ol olmaz, ol olmazsa olmazsın ﴾3﴿ Su ol sudur, aşnu sudur, bardakları ayrıdır ﴾4﴿ Bir balçıktan geldikçe, bardaklarda aynıdır ﴾5﴿ İyilik olsun, kötülük olsun, yaptığını bulursun ﴾6﴿ Ne yaparsan kendinedir, çünkü ol sen, sen ol sun ﴾7﴿

Bengi göğün gücünde
…………….

Ol = O (üçüncü tekil kişi)

Aşnu = İnitial, evvel, ilk

Balçık = Çamur