Senol

Sen ol sun

Ol sensin

Sen olmazsan ol olmaz

ol olmazsa olmazsın

Su ol sudur

aşnu sudur

bardakları ayrıdır

Bir balçıktan geldikçe

bardaklarda aynıdır

İyilik olsun, kötülük olsu

yaptığını bulursun

Ne yaparsan kendinedir

çünkü ol sen

sen ol sun

…………….

Ol = O (üçüncü tekil kişi)

Aşnu = İnitial, evvel, ilk

Balçık = Çamur