Seçmek Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Güzel bir yaşam seçmek, kalıcı bir emsemdir ﴾1﴿ İyi bir ölüm seçmek, sonsuzca bir erdemdir ﴾2﴿ Çirkin yaşamdan kaçmak, güzeline erdirir ﴾3﴿ Kötü ölümden kaçmak, iyisini indirir ﴾4﴿ Akışına bırakmak, gerçekleri sezdirir, uyanıklıktan doğup, hep onunla beslenir ﴾5﴿ Yaşarsan güzel yaşa, kendini yoksun kılma ﴾6﴿ Ölürsen ağırsıyla, yalanları aldırma ﴾7﴿

Bengi göğün gücünde
………….

Emsem = Derman

Kop = Hep

Ağırsıyla = Şerefle

Aldırma = Değer – önem verme