Seçmek

Güzel bir yaşam seçmek, kalıcı bir emsemdir

İyi bir ölüm seçmek, sonsuzca bir erdemdir

Çirkin yaşamdan kaçmak, güzeline erdirir

Kötü ölümden kaçmak, iyisini indirir

Akışına bırakmak, gerçekleri sezdirir

uyanıklıktan doğup, hep onunla beslenir

Yaşarsan güzel yaşa, kendini yoksun kılma

Ölürsen ağırsıyla, yalanları aldırma

* * *

Emsem = Derman

Ağırsıyla = Şerefle

Aldırma = Değer – önem verme