Altun Ordu

Say, 
dört boydan bir bodun,
üç bodundan kolordu

BozOk, ÜçOk kollardan,
oluşsun Altun Ordu

Gün, Ay, Yulduz Bozoklar,
üstyapıya karışsın

Gök, Dağ, Dengiz Üçoklar,
altyapıda yarışsın

Bodun = Boyların birleşmesiyle oluşan topluluk
Kolordu = Ordunun ana birliklerinden her biri
Bozok = Bozoklar, Türk mitolojisinde “göksel boylar”ı ifade etmek için kullanılan bir kavramdır
Üçok = Üçoklar, Türk mitolojisinde “yersel boylar”ı ifade etmek için kullanılan bir kavramdır