Dokuz Direk

Evindeki başbulun özel bir orun olsun,
İnce Törden törüne, çözülmez bir bağ olsun

Oğuş küçük bir ildir, elçin dilçin temeldir,
sağ toplum istiyorsan oğuşun sağlam olsun

Töreyle sen sen oldun, güçlendin eşsiz oldun,
dokuz ırmak aktıkça, yolun uğurla dolsun

Dil köhne bir torbadır, tarih için daldadır,
bir kimlik istiyorsan, üst kimliğin dil olsun

El bağı çok derindir, çözülmesi çetindir,
karşılıksız aşk için, el aşkı örnek olsun

İl cesura özgüdür, uygarlıkta ölçüdür,
illenmenin yolunda önderin Sal Kut olsun

Al bayrak dalgalandı, canlar ona adandı,
mehmetçiğin tekbiri bayrağa kalkan olsun

Berk yüreğe sarıldı, sevgiyle yazdırıldı,
aydınlanma yolunda, mürşidin Kuran olsun

Allah birdir ve tektir, eşi benzri yoktur,
ilk yaruğun kaynağı göğünde yıldız olsun


Başbulun = Başköşe (namaz kılınan yer)
Orun = mahel, makam
İnce Tör = Ebedi gücün odaklandığı nokta
Tör = Bir yerin önemli, üstün sayılan bölümü
Oğuş = Aile
Dilçin = Dil için
Elçin = El için (millet için)
Sağ = Sağlam
Töre = Bir toplumda uyulması gereken kuralların tümü, toplumsal kural
Köhne = Eski ve yıpranmış
Dalda = Aşırı sıcaklıktan veya yağmurdan korunmak için sığınılan bir çatının oluşturduğu serin ve güvenli gölge
El = Millet
İl = Devlet
Sal Kut = (eski türkçe) Rüzgar gibi eser, bereketi ve ilahi gücü yerden yere, tolumdan topluma taşar
Yaruk = (eski türkçe) Işık, aydınlık