Dokuz Direk

Evindeki başbulun özel bir orun olsun, 
İnce Törden törüne, çözülmez bir bağ olsun

Oğuş küçük bir ildir, elçin dilçin temeldir,
sağ toplum istiyorsan oğuşun sağlam olsun

Töreyle sen sen oldun, güçlendin eşsiz oldun,
dokuz ırmak aktıkça, yolun uğurla dolsun

Dil köhne bir torbadır, yebren için daldadır,
gerçek kimlik istersen, üst kimliğin dil olsun

El bağı çok derindir, çözülmesi çetindir,
karşılıksız aşk için, el aşkı örnek olsun

İl cesura özgüdür, uygarlıkta ölçüdür,
illenmenin yolunda önderin Sal Kut olsun

Berk yüreğe sarıldı, sevgiyle yazdırıldı,
aydınlanma yolunda, yerçin Esingen olsun

Tenirgen tapla buldu, aymazlıktan onuldu,
Esingen’nin okuru dileğin gerçek olsun

Ulu Tengri oz oktur, eşi benzri yoktur,
ilk yaruğun kaynağı göğünde yulduz olsun

Başbulun = Başköşe
Orun = mahel, makam
İnce Tör = Ebedi gücün odaklandığı nokta
Tör = Bir yerin önemli, üstün sayılan bölümü
Oğuş = Aile
Sağ = Sağlam
Töre = Bir toplumda uyulması gereken kuralların tümü, toplumsal kural
Köhne = Eski ve yıpranmış
Yebren = Tarih
Dalda = Aşırı sıcaklıktan veya yağmurdan korunmak için sığınılan bir çatının oluşturduğu serin ve güvenli gölge
El = Millet
İl = Devlet
Sal Kut = Rüzgar gibi eser, bereketi ve ilahi gücü yerden yere, tolumdan topluma taşar
Yerçi = Yol gösteren, mürşit
Esingen = Tengriyanların kutsal kitabı
Tenirgen = Ebedi asmana (güce) inanan bilgin
Tapla = Rıza, kabul
Oz ok = Nereden geldiği ve kimin olduğu bilinmeyen
Yaruk = Işık, aydınlık
Yulduz = Yıldız