Yol Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Senin yolun bellidir, sağa sola kaydırma, onlar algı oğrısı yalnlarını aldırma (1) Kültürlü sağcı olmaz, ürlüden solcu olmaz, gerçek bir aydın için sağ soldan insan olmaz (2) Farklı görüşler olur, renk inanç türlü olur, uygar bir insan için, uzlaşmak üstün olur (3) Zulme karşı direnmek her insanın hakkıdır, mazlum diye zulm eden, zalimlerin başıdır (4)

Bengi göğün gücünde

…………….

Oğrısı = Hırsızı

Ürlü = Samimi

Zulm = Zulüm