Yol

Senin yolun bellidir
sağa sola kaydırma
onlar algı oğrısı
yalanlarını aldırma

Kültürlü sağcı olmaz
ürlüden solcu olmaz
gerçek bir insan için
sağ soldan aydın olmaz

Farklı görüşler olur
renk inanç türlü olur
uygar bir insan için
uzlaşmak üstün olur

Zulme karşı direnmek
her insanın hakkıdır
mazlum diye zulm eden
zalimlerin başıdır

***

Oğrısı = Hırsızı

Ürlü = Samimi

Zulm = Zulüm