Tonyukuk Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Kart Bilgenin Toyınlarla tartışını duydun gu ﴾1﴿ Ya Kayana gösterdiği kanıtları gördün gü ﴾2﴿ Suyu otu izlemek, doğadaki doğaüstü dokunuşu bulmaktır ﴾3﴿ Töreyi saygın kılmak, bodundaki orumları bir yin gibi kılmaktır ﴾4﴿ Sağduyuya dayanmak, içindeki kut gücüyle çözümleri tartmaktır ﴾5﴿ Törüsünden koparmak, berk bir ilin, sağlam elin düzenini bozmaktır ﴾6﴿ Buluşlarla donanmak, aymaz için, yetmezliğe geniş yollar açmaktır ﴾7﴿

Bengi göğün gücünde
………..
Kart Bilge = Yaşlı hakim (Tonyukuk)
Toyınlar = Budist rahipler
Gu, gü = Olumsuz bir cevap içeren soru edatı
Duydun gu = Duydun mu (duymadın)
Kayan = Kağan, hakan (Bilge kağan)
Törü = Töre, öğreti
Bodun = Millet, halk
Yin = Beden
Orumlar = Kesimler
Törüsünden = Akidesinden
Berk = Muhkem, korunmuş
Sağlam = Dayanıklı