Tonyukuk

Kart Bilgenin Toyınlarla tartışını duydun gu

Ya Kayana gösterdiği kanıtları gördün gü

Suyu otu izlemek, doğadaki doğaüstü dokunuşu bulmaktır

Töreyi saygın kılmak, bodundaki orumları bir yin gibi kılmaktır

Sağduyuya dayanmak, içindeki kut gücüyle çözümleri tartmaktır

Törüsünden koparmak, berk bir ilin, sağlam elin düzenini bozmaktır

Buluşlarla donanmak, aymaz için, yetmezliğe geniş yollar açmaktır

***

Kart Bilge = Yaşlı hakim (Tonyukuk)
Toyınlar = Budist rahipler
Gu, gü = (eski türkçe) Olumsuz bir cevap içeren soru edatı
Duydun gu = Duydun mu (duymadın)
Kayan = Kağan, hakan (Bilge kağan)
Törü = Töre, öğreti
Bodun = Millet, halk
Yin = Beden
Orumlar = Kesimler
Törüsünden = Akidesinden
Berk = Muhkem, korunmuş
Sağlam = Dayanıklı