Ağuz

Şuyum buyum dert etme 

Sen ne şusun, ne de busun,
sen Tengri'nin oğuzusun
Ana sütü erdem verir,
sen erdemin ağuzusun

Şuyum buyum dert etme

Sen ne şusun, ne de busun,
Esingen’in okurusun
Elin ilin bayrağın var,
sen bayrağın yulduzusun

Şuyum buyum dert etme

Sen ne şusun, ne de busun,
illenmenin orunusun
Soyun boyun ne olursa,
gök asarın oğulusun

Erdem = Fazilet
Ağuz = Doğurmak sonrası ilk süt
Esingen = Tengriyanların kutsal kitabı
Okur = Kari, okuyucu
El = Millet
İl = Devlet
Yulduz = Yıldız
İllenmek = İl/ devlet sahibi olmak
Orun = Mahal, makam