İnsan

İnsan bir tür bin dildir, dilleriyle zengindir, 
soy kimliğini belirtmez, gerçek atası ildir

Yaşam tarzları çoktur, ırk diye bir şey yoktur,
umutların gücüyle, sürüp süpüren bir seldir

Irkçılara kanmasa, baştanmaza aldanmasa,
bencillikten kurtulmuş, insanlıkta ekmeldir

Kibirliğe düşmese, şehvete kul olmasa,
özgürlüğe kavuşmuş, yaratıcı bir eldir

İl = Devlet
Baştanmaz = Baştanımaz = İsyancı, anarşist