Sonsuzluk Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Bengi göğün iradesi, akarsular gibi akar, alçak gönüllüyü bulup, engelleri öyle aşar ﴾1﴿ Zulüm, korku, kıyıcılık, birbirine yollar açar, adalet, huzur, yardım, hayat gücüne gücler katar ﴾2﴿ Tasavvuf’un temelinde, sınırsız bir asra yatar, umutlu bir hayat sunup, iyilik, aydınlık saçar ﴾3﴿ Adaletin sonsuz gücü, insanları toplar çatar, vicdan ile uygulasan, targılıklar bolluk taşar ﴾4﴿ Zulüm senin düşmanındır, durdurmazsan yıkar yakar, onu yenmek zorundasın, yenemezsen ocak batar ﴾5﴿

Bengi göğün gücünde
………….

Asra = Dünya
Targılık = Ambar

Bengi göğün = Ebedi asmanın (göğün) yetkisi altında/ gücü ile