Sonsuzluk

Bengi göğün iradesi, akarsular gibi akar,

alçak gönüllüyü bulup, engelleri öyle aşar

Zulüm, korku, kıyıcılık, birbirine yollar açar,

adalet, huzur, yardım, hayat gücüne gücler katar

Tasavvuf’un temelinde, sınırsız bir asra yatar,

umutlu bir hayat sunup, iyilik, aydınlık saçar

Adaletin sonsuz gücü, insanları toplar çatar,

vicdan ile uygulasan, targılıklar bolluk taşar

Zulüm senin düşmanındır, durdurmazsan yıkar yakar,

onu yenmek zorundasın, yenemezsen ocak batar

……..

Asra = Dünya
Targılık = Ambar

Bengi göğün = Ebedi asmanın (göğün) yetkisi altında/ gücü ile