Malazgirt

Haydir Kızıl Almayı seçkinlere kaydıran

Seçik yurdu Alp Arslana bir rüyayla saydıran

Denizlerin örgününü oğuzlara ildiren

Malazgirt’in erimini Bukarlı’ya bildiren

Yerlenmenin yolundaki ön koşullar belirdi

Kara sular tün yakta, Kızıl sular gün yakta, boydan boya seçildi

Gök Tanrı’nın Oğuzları göç yoluna yönlendi

Yurtlanmanın yolundaki sarp engeller önlendi

Doğusunda Gök sular, batısında Ak sular, enden ene serildi

Anadolu bulunları utkularla biçildi

Kan dökmeden yok etmeden ayrılıklar düzeldi

Yeni Ötüken toprağrı iyelerle dikildi

……………..

Örgün = Taht
İldiren = iliştiren, dokunduran
Erimini = Müjdesini
Kara sular = Karadeniz
Tün yakta = Kuzeyde
Kızıl sular = Kızıldeniz
Gün yakta = Güneyde
Gök sular = Hazar Denizi
Ak sular = Akdeniz
Bukarlı = Buhari
Bulun = Köşe
Ötüken = Türk devleti unvanını taşıyan devletin yurdu
İyelerle = Koruyucu ruhlarla