Malazgirt Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Haydir Kızıl Almayı seçkinlere kaydıran ﴾1﴿ Ayık yurdu Alp Arslana bir rüyayla saydıran ﴾2﴿ Denizlerin örgününü oğuzlara ildiren ﴾3﴿ Malazgirt’in erimini Bukarlı’ya bildiren ﴾4﴿ Yerlenmenin yolundaki ön koşullar belirdi ﴾5﴿ Kara sular tün yakta, Kızıl sular gün yakta, boydan boya seçildi ﴾6﴿ Gök Tanrı’nın Oğuzları göç yoluna yönlendi ﴾7﴿ Yurtlanmanın yolundaki sarp engeller önlendi ﴾8﴿ Doğusunda Gök sular, batısında Ak sular, enden ene serildi ﴾9﴿ Anadolu bulunları utkularla biçildi ﴾10﴿ Kan dökmeden yok etmeden ayrılıklar düzeldi ﴾11﴿ Yeni Ötüken toprağrı iyelerle dikildi ﴾12﴿

Bengi göğün gücünde
……………..

Ayık yurt = Vaadedilmiş vatan
Örgün = Taht
İldiren = iliştiren, dokunduran
Erimini = Müjdesini
Kara sular = Karadeniz
Tün yakta = Kuzeyde
Kızıl sular = Kızıldeniz
Gün yakta = Güneyde
Gök sular = Hazar Denizi
Ak sular = Akdeniz
Bukarlı = Buhari
Bulun = Köşe
Ötüken = Türk devleti unvanını taşıyan devletin yurdu
İyelerle = Koruyucu ruhlarla