İzlemek

İzle
Önsezinle
İzlersen
İzlemek etinmektir
Işıktan beslenmektir
İzlemek öğrenmenin tözüdür,
salt gerçeğin gözüdür
İzlersen
Düğümleri çözersin,
doğru yolu seçersin
Kut algını arttırır,
alp yollardan kurtarır
Onun için bilge kişi izlemeği öngörür

Önsezi = Hiçbir belirti yokken bir şeyin olacağını sezme.
Etinmek = Hazırlanmak
Töz = Cevher
Salt = Mutlak
Kut = Yaşam gücü
Algı = İdrak
Alp yol = Tehlikeli yol
Bilge kişi = Hakim insan
Öngörür = Göz önünde tutar