Yenşi Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Yenşi kurdu tuzağı, çözdürsün kutsal bağı, Duman ona uyunca, söndürdü al ocağı ﴾1﴿ Batur tutak verildi, ölmesi istenildi, Yüeçiye saldırttı, başlasın Yenşi çağı ﴾2﴿ Batur durmu farketti, tereddütü yok etti, Uğan Elin gücüyle, bozdu çirkin tuzağı ﴾3﴿ Duman ibret almadı, yanlış çeri salmadı, Batur on bin başına, kaysın diye ayağı ﴾4﴿ Tanrı suçsuz yanında, zafer Nasir adında, kudret suyunu yönlendiren, oluşturdu yatağı ﴾5﴿ Çavuş oku yarattı, on bin eri eğitti, devletin çıkarı için, ayıkladı yasağı ﴾6﴿ Çavuş oku fırlattı, binlerce er ok attı, aynı yönü izleyıp, devirdi kutsal dağı ﴾7﴿ Duman bir alper idi, bir devlet adamıydı, Yenşi’ye düşkünlüğü, oldu onun batağı ﴾8﴿ Yenşi hırsla davrandı, yaktığı odta yandı, hak yerini bulunca, başladı Oğuz çağı ﴾9﴿

Bengi göğün gücünde
…………….
Yenşi = Mete Han’ın (Maotun) üvey annesi
Duman = Teoman, Mete Han’ın babası
Batur = Mete Han
Tutak = Rehine
Yüeçi = (Hunlar için) düşman bir millet
Çavuş oku = Çin kaynaklarına göre Mete Han’ın icat ettiği ıslık calan bir oktur