Anlamak

Anla,
Sağduyunla
Anlarsan
Anlamak güçlenmektir
Edir’le birleşmektir
Anlamak,
özgüvenin başıdır,
dengenin yataş’ıdır
Anlarsan,
gök yolunu bulursun,
inağını korursun
Tengri seni kut kılar,
dört bir yanın aydınlar
Onun için bilge kişi anladığını uygular

Sağduyu = Aklıselim, hissiselim
Edir = Sıfır, (mecaz olarak) Mele-i âla
Özgüven = İnsanın kendine güvenme duygusu
Denge = Zihinsel ve duygusal uyum
Yataş = Yada taşı, Türklere mahsus, Yüce Tanrı tarafından, armağan edildiğine inanılan ve yağmur, kar yağdırma gücüne sahip olduğu olağan üstü bir taş
İnak = Dogma, akide
Kut = Yaşam gücü
Uygulamak = Tatbik etmek