Adalet

Adaleti vicdan ile kur uygula bekleme, 
onamadığın bir şeyi, başkasına işleme

Masumiyet yolunu, önyargıyla sisleme,
her insan bir evrendir, marifetsiz eleme

İlerleme yolunda, adalet bir tekerdir,
tekersiz bir tergeni hiç bir yöne yollama

Adalet yerini bulsa, düzen işlemsiz yürür,
sıranda dursan yeter, hiç gerekmez sollama

Başlangıç eşit olsa, sorunlar kolaylaşır,
çıkmazları aç yeter, arkayın ol kollama

Adaletin ürünü, her gün her an toplanır,
mevsimsiz hiç bir dalı ağacından dallama

Herkese eşit davran, sadıkları elleme,
insanken insanları çıkmazlara yollama

Onamadığın = Doğru bulmadığın, tasvip etmediğin
Tergen = Araba (at arabası)
Arkayın = Güvenli, kaygızıs