Yakarış

Yakarışını yönelt Ulu Tanrı’ya

Kayra gözün yurdumuzdan bezmesin

Nimetlerin soframızı geçmesin

Kut yıldızı al bayraktan kaymasın

Uğurluğun kaynağısın ey Huda

Yaymacalar ordumuzu sarmasın

Yetmezliği düşman gözü sezmesin

Şer odağı hak bağını yenmesin

Öylemlerde tecellin var ey Huda

***

Yakarış = Dua
Kayra = Lütuf, inayt
Bezmesin = Bıkmasın
Yaymacalar = propagandalar
Öylemlerde = Zamanlamalarda
Tecelli = Belirmek eylemi, tebellür etme