Yurt Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Yakarışını yönelt Ulu Tengri’ye ﴾1﴿ Kayra gözün yurdumuzdan bezmesin ﴾2﴿ Bayar elin tergimizi geçmesin ﴾3﴿ Kut yıldızı albayraktan kaymasın ﴾4﴿ Uğurların kaynağısın Bar Tura ﴾5﴿ Yaymacalar ordumuzu sarmasın ﴾6﴿ Yetmezliği yakır gözü sezmesin ﴾7﴿ Yek oyanı hak bağını yenmesin ﴾8﴿ Öylemlerde yansıması Bar Tura ﴾9﴿

Bengi göğün gücünde
……………..

Yakarış = Dua
Kayra = Lütuf, inayt
Bezmesin = Brakmasın
Bar Tura = Bütün varlıkların rabbisi
Yaymacalar = propagandalar
Yetmezliği = Yetersizliği, zayıf yönleri
Sezmesin = Ayırtmasın, hissetmesin
Yek oyanı = Şer ekseni
Hak bağı = Hak bağlantısını (ittifakını)
Öylemlerde = Zamanlamalarda
Bengi Göğün gücünde = Ebedi asmanın (göğün) yetkisi altında/ gücü ile