Buğday

Bu örtkünün çoğunluğu samandır, 
bengü ülküyü buğdaylara kazandır

Seçkin ulus seçkinlerden eksilmez,
al sözümü seçkinlere inandır

Hak yakırı diyecektir yalandır,
Tengri yoktur müslümanlık yamandır

Sak üzülme, kuşkulanma, dayanağın uğandır
Sağ elinle al betiği, aymazları uyandır

Örtkün = Harman
Bengü = Ebedi
Ülkü = Ahit
Buğdaylar = değerliler
Seçkin = Üstün
Eksilmez = Azalmaz
Hak yakırı = Hak düşmanı
Yaman = Kötü
Sak = Hiç
Uğan = Muktedir
Betik = Kitap
Aymazlar = Gafiller