Mankurt Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Mankurtlarla doluştu, satkınlarla öküştü ﴾1﴿ Ocağını bırakıp, azıksız yola düştü ﴾2﴿ Hak yolundan usandı, eğren ile uyuştu ﴾3﴿ Tutsuları unuttu, kut yığacı kuruttu ﴾4﴿ Yakırına yemet dedi, yırlarıyla büdüştü ﴾5﴿ Sağduyudan kesildi, tanaktan tüne düştü ﴾6﴿ Yağızlarda açıktı, doğanına yürüştü ﴾7﴿ Bağışladı Gök Tanrı, mantürk yine sürüştü ﴾8﴿ Mankurtları bol ulus, çoktan berü ülüştü ﴾9﴿ Sataklarda satıldı, kölelere katıldı ﴾10﴿

Bengi göğün gücünde

………………

Mankurt = Düşmana bilinçsiz köle olan (kimse), Hain

Öküştü = Çoğaldı

Eğren = Yılan (kötü, düşman)

Uyuştu = Sözüne uydu

Tutsular = Vasiyetler

Kut = İlahi güç, inayet

Yığaç = Ağaç

Yakır = Düşman

Yemet = Evet

Büdüştü = Oyununa uydu (oyunda yarıştı)

Sağduyu = Aklıselim

Tanak = Sabah (aydın)

Tün = Gece (karanlık)

Yağız = Tiyah

Doğan = Kardeş

Yürüştü = Şiddetle saldırdı

Mantürk = Hak yolunu bırakan

Sürüştü = Yürüdüğü yolda devam etti

Berü = Beri

Ülüştü = Bölündü

Satak = Piyasa

Köle = Özgürlüğünü yitiren (kimse)