Mankurt

Mankurtlarla doluştu, satkınlarla öküştü

Ocağını bırakıp, azıksız yola düştü

Hak yolundan usandı, yılan ile uyuştu

Tutsuları unuttu, kut yığacı kuruttu

Yakırına yemet dedi, yırlarıyla büdüştü

Sağduyudan kesildi, tanaktan tüne düştü

Yağızlarda açıktı, doğanına yürüştü

Bağışladı Gök Tanrı, mantürk yine sürüştü

Mankurtları bol ulus, çoktan berü ülüştü

Sataklarda satıldı, kölelere katıldı

………………

Mankurt = Düşmana bilinçsiz köle olan (kimse), Hain

Öküştü = Çoğaldı

Uyuştu = Sözüne uydu

Tutsular = Vasiyetler

Kut = İlahi güç, inayet

Yığaç = Ağaç

Yakır = Düşman

Yemet = Evet

Büdüştü = Oyununa uydu (oyunda yarıştı)

Sağduyu = Aklıselim

Tanak = Sabah (aydın)

Tün = Gece (karanlık)

Yağız = Tiyah

Doğan = Kardeş

Yürüştü = Şiddetle saldırdı

Mantürk = Hak yolunu bırakan

Sürüştü = Yürüdüğü yolda devam etti

Berü = Beri

Ülüştü = Bölündü

Satak = Piyasa

Köle = Özgürlüğünü yitiren (kimse)