Kengil

Oğuzhan'ı anımsayın, anıtlarla ağırlayın 
Mengilini şenliklerle , üç gün boyu kutlayın
Alp erdemli er, Oğuz’layu olmalı

Kengil eri doğru yoldan kayamaz
Yoksulları, öksüzleri ezemez
Ağırsıynı altın dağa deyişmez

Oğuzhan’ın yebreninden örneğin

Umarsızı terginizden kovmayın
Kırkın deyip sumlum deip itmeyin
İnsanlıktan yoksun olan kutalmaz

Uç atada buluştuğnuz birisiyle evlenmeyin
Kardeşinizin dul eşini almayın
Süt kardeşler birbirinin ocağına yağ dökmez

Soydan, renkten, ayrımcılık yapmayın
Hukukları, vergileri çığnemeyin
Bu yazıklar müslümana yakışmaz

Kengil = Devlet
Kengil eri = Devlet adamı
Kaymaz = Çıkmaz
Yoksul = Fukara, güçsüz
Öksüz = Yetim
Yebren = Tarih
Ezmek = (Kuvvet uygulayarak) hukuklarından yoksun bırakmak
Ağırsıynı = İtibarını, Şerefini
Yebren = Tarih
Kırkın = Hiç bir kitaba inanmayan
Sumlumlar = İnandığı kitap kendi diliyle yazılmamış veya milli motiflerini barındırmamış
İtmek = (Güç kullanarak) uzaklaştırmak
Soydan = Irka dayanarak
Ayrımcılık yapmak = İnsanları ırk ve renge göre sınıflamak
Yazık = Günah