Karabağ

Öğüt olsun Haylaza
Beycanlı'nın serimini taşırma
Barış elin tergisine tükürdün 
Kendi elinle öz gemini batırma

Başlangıçtan dendi sana,
Oğuzların toprağına dokunma

Hak yolunda engel olma,
abarn olsan, oldunda,
Gök süleri çakın gibi,
inip vursa şaşırma

Yergülerin çıkrığıyla yalanları eğirme
Haktan başka yengin yoktur sonunda 

Sevmediğin tan sökecek
Hak yakırı kazılacak
Şer mihveri dağılacak
Hocalının şehitleri kalkacak

Uğan elle enceleri gösterecek,
Karabağ’ın yolunda

Öğüt = Ders, ibret
Haylaz = Kötü davranışlarda bulunan (kimse)
Serim = Sabır
Barış eli = Sulh eli
Tergisine tükürdün = Sofrasına tükürdün (nankör oldun)
Abarn olsan = Eğer olsan
Gök süleri = Göğün askerleri
Çakın = Şimşek
Yergüler = Hakirler
Çıkrık = Yün veya iplik sarmak işinde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap
Yengin = Galip
Yakır = Düşman
Kazılacak = Mahvolacak
Mihver = Eksen
Uğan elle = Kudretli el ile
Enceleri = Ayetleri
Sevmediğin tan sökecek = sevmediğin şafak sökecek