Karabağ

Öğüt olsun Haylaza
Oğuzların serimini taşırma
Barış elin tergisine tükürdün
Kendi elinle öz gemini batırma
Başlangıçtan dendi sana,
Karabağın toprağına dokunma
Hak yolunda engel olma,
abarn olsan, oldunda,
Gök süleri çakın gibi,
inip vursa şaşırma
Yergülerin çıkrığıyla yalanları eğirme
Haktan başka yengin yoktur sonunda
Sevmediğin tan sökecek
Hak düşmanı kazılacak
Şer mihveri dağılacak
Hocalının şehitleri kalkacak
Uğan elle ayetleri gösterecek,
Karabağ’ın yolunda

***

Öğüt = Ders, ibret
Haylaz = Kötü davranışlarda bulunan (Karabağı işgal eden teröristler)
Serim = Sabır
Barış eli = Sulh eli
Tergisine tükürdün = Sofrasına tükürdün (nankör oldun)
Abarn = (eski türkçe) Eğer olsan
Gök süleri = (eski türkçe) Göğün askerleri
Çakın (Türk lehcelerinden) = Şimşek
Yergüler = Hakirler
Çıkrık = Yün veya iplik sarmak işinde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap
Yengin = Galip
Kazılacak = Mahvolacak
Mihver = Eksen
Uğan elle = Kudretli el ile
Sevmediğin tan sökecek = sevmediğin şafak sökecek