Karasis

Bin yıl aymazlık yetmez mi 
Bu yelberlikten usanmadın mı
Yebrenin baştan ala,
gizemlerle doludur,
görmedin, ayırtmadın mı

Karasis’in taşları,
teneği toprakları,
kan kokan kıyıları,
söktüğün utkuları,
o gün bugün anıyor

İçindeki seçkinler,
güneş gibi görüyor
Gök Tanr’ının koludur,
şehitlerin kanıdır,
ana yurdu koruyor

Aymazlik = Gaflet
Yelberlik = Derbederlik
Usanmak = Bıkmak
Yebren = Tarih
Baştan ala = Tepeden tırnağa
Karasis = Çanakkale
Teneği = Havası
Utkular = Zaferler
Ana yurt = Anadolu