Karasis

Bin yıl aymazlık yetmez mi
Bu yelberlikten usanmadın mı
Yebrenin baştan ala,
gizemlerle doludur,
görmedin, ayırtmadın mı
Karasis’in taşları,
havası toprakları,
kan kokan kıyıları,
söktüğün utkuları,
o gün bugün anıyor
İçindeki seçkinler,
güneş gibi görüyor
Gök Tanr’ının koludur,
şehitlerin kanıdır,
ana yurdu koruyor

***

Yelberlik = (Türk lehcelerinden) Derbederlik
Yebren = (türetilmiş) Tarih
Baştan ala = (Türk lehcelerinden) Tepeden tırnağa
Karasis = Çanakkale
Utkular = Zaferler
Ana yurt = Anadolu