Esingen

Tedek gözlerden yaşsa, enme çıkar ortaya 
Öy kolu kapı açsa, buluş yağar asraya  

Bengi karmaz ergiye, sezgi konmaz yelgi’ye
Saygıdeğer olmasa, bilig sinmez tüngeye

Vicdan insanoğluna, Esingen’le seslendi
Esingen elçi buldu, yaruklara eklendi

Bu betik çok tan söker, gönülde sevinç öker
Barışı üstün tutar, değere anlam katar

Gün eşi kanıt sunar,
yüreğe terkin konar

Okuru bilgin kişi, sağlamdır bütün teşi
Yoksulların sığınağı, sonsuz enginler açar

Kön ili kayra bulsun, tünlere tolun olsun
Tekiz törü yolunda, bu sözden ırmak akar

Sevgiden iman doğar, uyumu nefret yoğar
Nefretten sızan erke, basa yakırlık soğar

Bengü ırmakta dendi, sadıklara seslendi,
hak sesini dinlersen, ulu ayla bağışlar

Tedek = İllet, neden, sebep
Yaşsa = Gizlense
Enme = Şaşırma
Öy kolu = Zaman gücü
Buluş = Keşif
Asra = Dünya
Bengü/ bengi = Ebedi
Karmaz = karışmaz, katılmaz
Ergi = Fani, ölümlü
Sezgi = Feraset
Yelgi = Ahmak
Saygıdeğer = Muhterem
Bilig = İlim, bilim
Sinmez = Uymaz, hazmedilmez
Tünge = Cahil
Betik = Kitap
Tan = Şafak
Öker = Biriktirir
Terkin = Hemen, derhal
Gün eşi = Gün benzeri
Bilgin = Hakim insan
Teşi = Çözümü
Yoksullar = Fukara
Sığınak = sığınılacak yer, melce
Enginler = Ufuklar
Kön ili = Adalet devleti
Kayra = İnayet, lütuf
Tekiz = Müstakim ,düz, doğru
Törü = Öğreti, şeriat
Yoğar = Bozar, mehveder
Basa = Nihayet, sonunda
Yakırlık = Düşmanlık
Soğar = Elde eder
Bengü ırmak = Dinlemek ayıtı
Ulu ayla = Büyük hale