Uygar Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Kendine kul yarattı, kuluna kulluk yaptı, baylandı yoldan saptı, mutludur sak sanmayın ﴾1﴿ Kanık bir tanrı buldu, kendine yakır oldu, yüreği öçük doldu, kertindir sak sanmayın ﴾2﴿ Ayın başla düşündü, gelenekten ürkündü, eğri yolda süründü, bilgedir sak sanmayın ﴾3﴿ Asağına dayandı, yaymacaya inandı, ök yolundan usandı, özgürdür sak sanmayın ﴾4﴿ Sağduyuyu kirletti, emseme ağı kattı, kalıtı birden attı, uygardır sak sanmayın ﴾5﴿

Bengi göğün gücünde

…………..

Baylandı = Zenginleşti

Yoldan saptı = Belli/ doğru yoldan ayrıldı, çıktı

Sak = Hiç

Kanık = Kanlı, katil

Yakır = Düşman

Öçük = Nefret

Kertin = Mümin

Ayın = Başka, ayrı

Gelenek = Kültürel kalıntı

Ürkündü = Korkup çekindi

Eğri yol = Doğru olmayan

Süründü = Çarpa çarpa yürüdü

Bilge = Hakim

Asak = Şehvet

Yaymaca = Propoganda

Ök yolu = Hak yolu

Usandı = Bıktı

Sağduyu = Akla uygun yargılar verme yeteneği

Emsem = İlaç, derman

Ağı = Zehir

Kalıt = Miras

Uygar = Çağdaş, medeni

Bengi Göğün gücünde = Ebedi asmanın (göğün) yetkisi altında/ gücü ile