Sahte Uygar

Kendine kul yarattı,
kuluna kulluk yaptı,
baylandı yoldan saptı,
mutludur hiç sanmayın

Parayı üstün buldu,
kendine düşman oldu,
yüreği nefret doldu,
mümindir hiç sanmayın

Aptal aptal düşündü,
gelenekten ürkündü,
eğri yolda süründü,
bilgedir hiç sanmayın

Doymazlığa dayandı,
yaymacaya inandı,
hak yolundan usandı,
özgürdür hiç sanmayın

Sağduyuyu kirletti,
emseme ağı kattı,
kalıtı birden attı,
uygardır hiç sanmayın

***

Baylandı = Şımardı

Ürkündü = Korkup çekindi

Emsem = İlaç, derman

Ağı = Zehir

Kalıt = Miras

Uygar = Çağdaş, medeni