Yedi Öğüt Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

İçindedir aradığın aydınlık, ne gerek var yamaçları aşmaya ﴾1﴿ İçtenlikten doğar doğru kertinlik, ne gerek var öz kendini yormaya ﴾2﴿ Elindedir dilediğin özgürlük, ne gerek var astan bastan sormaya ﴾3﴿ Çok acıysa yaşadığın gerçeklik,  ne gerek var oyuklardan buşmaya ﴾4﴿ Üç günlükse çok sebdiğin bu asra, ne gerek var yüreğleri kırmaya ﴾5﴿ Eylemsizlik dengenin emsemise,  koy ırmağı yatağında akmaya ﴾6﴿ Kendi çağın atankiyle uymursa, bırak ulu öz yolunu seçmeye ﴾7﴿

Bengi göğün gücünde

………………..

Aydınlık = Nur, ışık

Yamaç = Dağın yanı

Aşmak = Yüksek, veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek

İçtenlik = İçten davranış, samimiyet

Kertinlik = İman

Yormak = Yorgun duruma getirmek, sıkıntıya sokmak

Astan bastan = Aşağıdan yukarıdan (ondan bundan)

Gerçeklik = Hakikat, realite

Oyuk = Hayal

Buşmak = Sıkılmak

Sebdiğin = Sevdiğin

Asra = Dünya

Eylemsizlik = Evrenin kanunlarına uygun davranma ilkesi

Denge = Zihinsel ve duygusal uyum

Emsem = Derman

Koy = Bırak

Irmak = Nehir

Yatak = Nehir yatağı (mecra, akak)

Bırak ulu = Bırak oğulu

Öz yolunu = Kendi yolunu

Bengi Göğün gücünde = Ebedi asmanın (göğün) yetkisi altında/ gücü ile