Ak Ana

Tomurcuk yağdayında, 
Ak Ana yığın idi
Aşnu sularla dolu,
ağır ayaklı idi

Başlangıç sırasında,
uluğ bir edir oldu
Sular yönsüz sıçradı,
uçsuz bucaksız oldu

Yönsüz sular yüzünde,
kürek çekti Öy Kolu
Kara Kuğu donunda,
yüzdü çizdi gök yolu

Eksiklilikten yundu,
kaosa düzen sundu
Terkin sular çekildi,
bölündü ara ara

Uğan Eli varınca,
doğruldu sudan kara
İşte öyü gelince,
yer yüzü yaşıl oldu ﴾

Sular gökler karalar,
diriklerle kop doldu

Tomurcuk = Çiçek oluşumunun ilk aşamasında büyüyen çıkıntı

Yağdayında = Yağdayında (halinde, durumunda)

Ak Ana = Varlığın arka planı

Aşnu = İnitial, evvel, ilk

Ağır ayaklı = Gebe, hamile

Uluğ = Ulu = Çok büyük

Edir = Sıfır, sonsuz boşluluk

Yönsüz = Vichesiz

Uçsuz bucaksız = Sonu görülmeyecek kadar geniş olan

Öy Kolu = Zamanlama edatı (olayları zamana göre yerleştiren olağan üstü bir güç)

Kuğu donunda = Kuğu kılığında

Gök yolu = Hakikat yolu

Yundu = Yıkandı

Terkin = Hemen

Uğan Eli = Kudret eli

Doğruldu = Toparlandı, bariz bir duruma geldi

Yaşıl = Yeşil

Diriklerle = Canlılarla

Kop doldu = Hep doldu

Bengi Göğün gücünde = Ebedi asmanın (göğün) yetkisi altında/ gücü ile