Erdem

Derin duygu acılarla özleşir
Derin acı unutmakla iyileşir

Yaşam boyu mutlu kalmak istersen,
unutmayı nimet bulup, biraz sevmen gerekir

Acıman için, duya bilmen gerekir
Duyman için, canlı olman gerekir

Canlı olmak, özgür olmak demektir
Özgür olmak, haklarını bilmektir

Özgürlüğe katlanmayan bir toplum,
karanlıktan ibarettir geleceği

Gerçek insan, insanların acısını bölüşür
Gerçek acı, mazlumlara üzülmekle oluşur

Üzülmen için, insan olman gerekir,
olman için, değer bilmen gerekir

Değer bilmek, öz nefsinin değerini bilmektir

Ötekinin değerini bilip sayan her insan,
öz nefsinin değerini anlar bilir

El diğere üzülsen, erdemlisin demektir
Erdemlilik, her canlının değerini bilmektir

Erdemlidir çetin günde değerleri bilen biri,
Varlıklara üzülmeyen, erdemi nerden bilir?

Erdemliği bilmeyen, üzülmekten ne bilir?

Başkasına acıyan, acımayı demek ki,
yeterince denemiş, değerini bilir


Özleşir = Arılaşır, öz bir duruma gelir
Bölüşür = paylaşır
El = Yabancı bir kimse
Diğer = Başka, öbür
Erdemli = Faziletli