Umut Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Üzüntüler yoğuşsa, beklentiler ölüşse, kügerliğin yüküşse, unutma erdemleri ﴾1﴿ Seçenekler darlaşsa, kaygıların yerleşse, özlemlerin dirileşse, bırakma ilkeleri ﴾2﴿ Emin dilini bilmese, ellerinden tutmasa, tarğına em bulmasa, yitirme umutları ﴾3﴿

Bengi Göğün gücünde
……………..
Yoğuşsa = Yoğun duruma gelse, ağırlaşsa
Ölüşse = Soluşse, tazeliğini kaybetse
Kügerliğin = Gururun
Yüküşse = Diz çökse
Darlaşsa = Azalsa, dar duruma gelse
Dirileşse = Canlansa, diri duruma gelse
Emin = Hakim, doktor (hastalıkları taşhis eden)
Dilini bilmese = Derdini anlamasa
Ellerinden tutmasa = İyileşmene yardımcı olmasa
Tarğına em bulmasa = Derdine derman bulmasa
Bengi Göğün gücünde = Ebedi asmanın (göğün) yetkisi altında/ gücü ile