Umut

Üzüntüler yoğuşsa,
beklentiler soluşsa,
gurur bile diz çökse,
unutma erdemleri

Seçenekler darlaşsa,
kaygıların yerleşse,
özlemlerin dirileşse,
yitirme ilkeleri

Tabib derdi çözmese,
ellerinden tutmasa,
derde deva bulmasa,
bırakma umutları

***

Yoğuşsa = ağırlaşsa
Dirileşse = Canlansa
Ellerinden tutmasa = İyileşmene yardımcı olmasa