Sorumluluk

Hırslaryla davranmaz müritlerin olgunu,
doğru yoldan kayamaz gerçek aşkın vurgunu,
içten coşan bir sevgiye denilemez içikme
Vuslatını unutmaz aydınlığın kepeli,
sevgilini bekletmez erdemlerin tükeli,
vrgununa ey söz veren buluşmaya gecikme
Özgürlüğün eşiğidir o secdenin mekanı,
kut denklemin açarıdır Fatiha’nın beyanı
Gök asarla uyumlu, erdemlerle kuyumlu,
Adaletten ey sorumlu, vicdanı basıp geçme

***

İçikmek = (eski türkçe) Savaşta kendi dileğiyle teslim olmak
Kepel = Işık etrafında geceleri uçan kelebek
Tükel = (eski türkçe) mükemmel
Kut = (eski türkçe) İlahi güç, rahmet, bereket
Açar = Anahtar
Asar = (türetilmiş) Kubbe
Gök asarla = Gök kubbeyle (manevi değerlerle)
Kuyumlu = Süslü, bezenmiş