Tan Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Asağına dayanmaz gök asarın urgunu, sililikten kayamaz yal üdiğin dargunu, içten coşan bir sevgiye denilemez içikme ﴾1﴿ Tan ağışını unutmaz aydınlığın kepeli, sevgilini bekletmez erdemlerin tükeli, 
urgununa ey söz veren buluşmaya gecikme ﴾2﴿ Ağışların eşiğidir bengü ırmak ayıtı, kut denklemin açarıdır kara kışın kayıtı ﴾3﴿ Gök asarla uyumlu, erdemlerle kuyumlu, teşlerinden ey sorumlu, inancı soyla bükme ﴾4﴿ Ulu Tengri yulduzun, Kutlu Esingen muğulun, ök kengili uğurun, bengü ülküden el çekme ﴾5﴿

Bengi göğün gücünde
……………..
Asağına dayanmaz = Şehvetine düşkün olmaz
Gök asarı = Gök kubbesi
Sililik = İffet
Yal üdik = Parlak/ ışık saçan aşk
Dargun = Alıngan
İçikme = Teslim olma
Ağış = Göğe yukselmek, uruc etmek, bir nevi meditasyon
Kepel = Işık etrafında geceleri uçan kelebek
Tükel = Tam, büsbütün
Eşik = Atebe, başlangıç noktası
Bengü ırmak ayıtı = Dinlemek Ayıtı
Kış kayıtı = Kış için saklanan yiyecekler (zor ve çetin günlerde umut veren)
Kuyumlu = Süslü, bezenmiş
Teş = Çözüm, tercih
Muğul = Pusula, kompas
Ök kengili = Hak devleti
Bengi Göğün gücünde = Ebedi asmanın (göğün) yetkisi altında/ gücü ile