Tergen

Bir yıldız bir ata
bir ana bir oğul
bir at bir tergen
bir emket bir muğul
geçmişten gelecğe
sonsuz bir yolculukta
Yıldızın sevgisiyle
tergen sevinçle dolur
oğulde o sevinçle
alp yollardan kurtulur
Yıldızın ışığıyla
emket yola erdirir
atada ona göre
tutumunu bildirir
Yıldızın ışıltısı
güzel ninni söyletir
anada o ninniyle
ula uyum öğretir
Atanın düzeniyle
ana altın çağında
ata ise dinç durumda
vergileri elinde
Oğulun emeğine
ana özen gösterir
emek özen bulunca
geleceğe güvenir
Adaletli atanın
oğulu metin olur
muğulu bilmesede
emketle yolu bulur
Yıldız parlak olmasa
atada adil olmaz
Ata hukuk bilmese
ana uyumlu olmaz
Ana uyum bilmese
oğul erdemli olmaz
sonundan da başlasan
bu gerçektan kaçılmaz

***

Ata = Devlet
Ana = Toplum)
Oğul = İnsan
At = Umut
Tergen = At arabası (yaşam)
Emket = (türetilmiş) Harita (ahlak)
Muğul = (türetilmiş) Pusula (inanç)
Alp yol = Tehlikeli yol
Ul = Oğul
Metin = Sadakatlı, bağlılığı içten olan