Tergen Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Bir yulduz bir ata, bir ana bir oğul ﴾1﴿ Bir at bir tergen, bir emket bir muğul ﴾2﴿ Geçmişten gelecğe, sonsuz bir yolculukta ﴾3﴿ Yulduzun üdiğiyle, tergen sevinçle dolur, oğulde ol üdikle, alp yollardan kurtulur ﴾4﴿ Yulduzun ışığıyla, emket yola erdirir, atada ona göre, tutumunu bildirir ﴾5﴿ Yulduzun ışıldısı, güzel ninni söyletir, anada ol ninniyle, ula uyum öğretir ﴾6﴿ Atanın düzeniyle, ana altun çağında, ata ise dinç durumda, vergileri elinde ﴾7﴿ Oğulun emeğine, ana özen gösterir, emek özen bulunca, geleceğe güvenir ﴾8﴿ Könüklü bir atanın, oğulu metin olur, muğulu bilmesede, emketle yolu bulur ﴾9﴿ Yulduz parlak olmasa, ata könüklü olmaz ﴾10﴿ Ata könük bilmese, ana uyumlu olmaz ﴾11﴿ Ana uyum bilmese, oğul erdemli olmaz, sonundan da başlasan, bu gerçektan kaçılmaz ﴾12﴿

Bengi göğün gücünde
…………………….
Yulduz = Yıldız (Bengi Gök)
Ata = İl (devlet)
Ana = El (toplum)
Oğul = İnsan
At = Umut
Tergen = At arabası (hayat)
Emket = Harita (Töre)
Muğul = Pusula, kompas (Esingen)
Sonsuz yol = Gelecek
Üdiğiyle = Aşkıyla
Alp yol = Tehlikeli yol
Işıldısı = Parıltısı
Ula = Oğula
Altun = Altın
Bergileri = Vergileri
Könüklü = Adil, adaletli
Metin = Sadakatlı, bağlılığı içten olan
Könük = Adalet
Bengi Göğün gücünde = Ebedi asmanın (göğün) yetkisi altında/ gücü ile