Sinek Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Bir sinek oluşunca, tam bir asra gerekti ﴾1﴿ Asra soluklanınca, tam bir evren gerekti ﴾2﴿ Sezgin gözüyle izle, çevreni bir incele, değersiz saydığını, yeniden al bir ele ﴾3﴿ Irmaklarla yoldaş ol, kulak ver esen yele ﴾4﴿ Yağmur sesiyle ağşa, ötmelerle sergele, kelebeğin izinde, yarsublarla el ele ﴾5﴿ Kart ağaçlarla söyleş, kut gücünden sor dile ﴾6﴿ Ağış yoluyla yüksel, geleceği etkile ﴾7﴿

Bengü göğün gücünde
…………….
Asra = Dünya
Ağşa = Dans et
Sergelemek = Sarhoş gibi iki tarafa sallanmak
Yarsublar = Doğanın koruyucu ruhları
Kart = Yaşlı
Söyleş = Sohbet et, dertleş
Ağış = Meditasyon
Bengi Göğün gücünde = Ebedi asmanın (göğün) yetkisi altında/ gücü ile