Sinek

Bir sinek oluşunca, tam bir asra gerekti

Asra soluklanınca, tam bir evren gerekti

Sezgin gözüyle izle, çevreni bir incele,

değersiz saydığını, yeniden al bir ele

Irmaklarla yoldaş ol, kulak ver esen yele

Yağmur sesiyle ağşa, ötmelerle sergele,

kelebeğin izinde, yarsublarla el ele

Kart ağaçlarla söyleş, kut gücünden sor dile

Ağış yoluyla yüksel, geleceği etkile

…………….
Asra = Dünya
Ağşa = Dans et
Sergelemek = Sarhoş gibi iki tarafa sallanmak
Yarsublar = Doğanın koruyucu ruhları
Kart = Yaşlı
Söyleş = Sohbet et, dertleş
Ağış = Meditasyon