Üdik Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Derinlere dalıp insen, salt gerçeği sezip çıksan, ödlekleri toptan yığsan, barısını dizip saysan, bir avuçu doldurmaz ﴾1﴿ Yaşamına değer biçsen, teşlerini serip açsan, sonuçları silip yazsan, duyguları ayrıp seçsen, üdikten başka kalmaz ﴾2﴿

Bengi göğün gücünde

…………………..

Barısını = Hepsini

Üdik = Aşk

Teşlerini = Çözümlerini