Mankurt

Mankurtlarla doluştu, satkınlarla öküştü

Ocağını bırakıp, azıksız yola düştü

Hak yolundan usandı, yılan

Yakarış

Yakarışını yönelt Ulu Tanrı’ya

Kayra gözün yurdumuzdan bezmesin

Nimetlerin soframızı geçmesin

Kut yıldızı al bayraktan kaymasın

Uğurluğun kaynağısın ey Huda

Yaymacalar ordumuzu sarmasın

Yetmezliği düşman gözü sezmesin

Şer odağı hak bağını yenmesin

Öylemlerde tecellin var ey Huda

***

Yakarış = Dua
Kayra = Lütuf, inayt
Bezmesin = Bıkmasın
Yaymacalar = propagandalar
Öylemlerde = Zamanlamalarda
Tecelli = Belirmek eylemi, tebellür etme

Adalet

Adaleti vicdan ile kur uygula bekleme, 
onamadığın bir şeyi, başkasına işleme

Masumiyet yolunu, önyargıyla sisleme,
her insan bir evrendir, marifetsiz eleme

İlerleme yolunda, adalet bir tekerdir,
tekersiz bir tergeni hiç bir yöne yollama

Adalet yerini bulsa, düzen işlemsiz yürür,
sıranda dursan yeter, hiç gerekmez sollama

Başlangıç eşit olsa, sorunlar kolaylaşır,
çıkmazları aç yeter, arkayın ol kollama

Adaletin ürünü, her gün her an toplanır,
mevsimsiz hiç bir dalı ağacından dallama

Herkese eşit davran, sadıkları elleme,
insanken insanları çıkmazlara yollama

Onamadığın = Doğru bulmadığın, tasvip etmediğin
Tergen = Araba (at arabası)
Arkayın = Güvenli, kaygızıs

Oğuz Çağı

Yenşi kurdu tuzağı, çözdürsün kutsal bağı
Duman ona uyunca, söndürdü al ocağı

Batur tutak verildi, ölmesi istenildi, Yüeçiye saldırttı, başlasın Yenşi çağı

Batur durmu farketti, tereddütü yok etti
Uğan Elin gücüyle, bozdu çirkin tuzağı

Duman ibret almadı, yanlış safı salmadı, Batur on bin başına, kaysın diye ayağı

Tanrı suçsuz yanında, zafer Nasir adında, kudret suyunu yönlendiren, oluşturdu yatağı

Çavuş oku yarattı, on bin eri eğitti, devletin çıkarı için, ayıkladı yasağı

Çavuş oku fırlattı, binlerce er ok attı, aynı yönü izleyıp, devirdi kutsal dağı

Duman bir alper idi, bir devlet adamıydı, Yenşi’ye düşkünlüğü, oldu onun batağı

Yenşi hırsla davrandı, yaktığı odta yandı, hak yerini bulunca, başladı Oğuz çağı

***

Yenşi = Mete Han’ın (Maotun) üvey annesi
Duman = Teoman, Mete Han’ın babası
Batur = Mete Han
Tutak = Rehine
Yüeçi = (Hunlar için) düşman bir millet
Uğan: Kudretli
Çavuş oku = Çin kaynaklarına göre Mete Han’ın icat ettiği ıslık calan bir oktur

Malazgirt

Haydir Kızıl Almayı seçkinlere kaydıran

Seçik yurdu Alp Arslana bir rüyayla saydıran

Denizlerin örgününü