Adalet

Adaleti vicdan ile kur uygula bekleme, 
onamadığın bir şeyi, başkasına işleme

Masumiyet yolunu, önyargıyla sisleme,
her insan bir evrendir, marifetsiz eleme

İlerleme yolunda, adalet bir tekerdir,
tekersiz bir tergeni hiç bir yöne yollama

Adalet yerini bulsa, düzen işlemsiz yürür,
sıranda dursan yeter, hiç gerekmez sollama

Başlangıç eşit olsa, sorunlar kolaylaşır,
çıkmazları aç yeter, arkayın ol kollama

Adaletin ürünü, her gün her an toplanır,
mevsimsiz hiç bir dalı ağacından dallama

Herkese eşit davran, sadıkları elleme,
insanken insanları çıkmazlara yollama

Onamadığın = Doğru bulmadığın, tasvip etmediğin
Tergen = Araba (at arabası)
Arkayın = Güvenli, kaygızıs

Yenşi Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Yenşi kurdu tuzağı, çözdürsün kutsal bağı, Duman ona uyunca, söndürdü al ocağı ﴾1﴿ Batur tutak verildi, ölmesi istenildi, Yüeçiye saldırttı, başlasın Yenşi çağı ﴾2﴿ Batur durmu

Malazgirt Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Haydir Kızıl Almayı seçkinlere kaydıran ﴾1﴿ Ayık yurdu Alp Arslana bir rüyayla saydıran ﴾2﴿ Denizlerin örgününü

Sonsuzluk Ayıtı

Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe, törünü kimse bozmaz

Bengi göğün iradesi, akarsular gibi akar, alçak gönüllüyü bulup, engelleri öyle aşar ﴾1﴿ Zulüm, korku, kıyıcılık, birbirine yollar açar, adalet, huzur

İnsan

İnsan bir tür bin dildir, dilleriyle zengindir, 
soy kimliğini belirtmez, gerçek atası ildir

Yaşam tarzları çoktur, ırk diye bir şey yoktur,
umutların gücüyle, sürüp süpüren bir seldir

Irkçılara kanmasa, baştanmaza aldanmasa,
bencillikten kurtulmuş, insanlıkta ekmeldir

Kibirliğe düşmese, şehvete kul olmasa,
özgürlüğe kavuşmuş, yaratıcı bir eldir

İl = Devlet
Baştanmaz = Baştanımaz = İsyancı, anarşist