Bengi Gök

Bengi göğün iradesi, akarsular gibi akar,
alçak gönüllüyü bulup, engelleri öyle aşar

Zulüm, korku, kıyıcılık, birbirine yollar açar,
adalet, huzur, yardım, hayat gücüne gücler katar

Tasavvuf’un temelinde, sınırsız bir asra yatar,
umutlu bir hayat sunup, iyilik, aydınlık saçar

Adaletin sonsuz gücü, insanları toplar çatar,
vicdan ile uygulasan, tarığlıklar mahsul taşar

Zulüm senin düşmanındır, durdurmazsan yıkar yakar,
onu yenmek zorundasın, yenemezsen ocak batar

Asra = Dünya
Tarığlık = Ambar
Bengi gök = Evrensel sistem ve düzen (Sünnetullâh)

İnsan

İnsan bir tür bin dildir, dilleriyle zengindir, 
soy kimliğini belirtmez, gerçek atası ildir

Yaşam tarzları çoktur, ırk diye bir şey yoktur,
umutların gücüyle, sürüp süpüren bir seldir

Irkçılara kanmasa, baştanmaza aldanmasa,
bencillikten kurtulmuş, insanlıkta ekmeldir

Kibirliğe düşmese, şehvete kul olmasa,
özgürlüğe kavuşmuş, yaratıcı bir eldir

İl = Devlet
Baştanmaz = Baştanımaz = İsyancı, anarşist

Soru

Öz kendini bulmadan, gerçeği hiç bulmazsın

doğru safta durmadan, gerçek aydın olmazsın

Sormaktan korkuyorsan, doğru yola ermezsin

derinlere

Ağuz

Şuyum buyum dert etme

Sen ne şusun, ne de busun,
sen Tanrı’nın oğuzusun
ana sütü erdem verir,
sen erdemin ağuzusun

Şuyum buyum dert etme

Sen ne şusun, ne de busun,
hadislerin yorumusun,
elin ilin bayrağın var,
sen bayrağın yulduzusun

Şuyum buyum dert etme

Sen ne şusun, ne de busun,
mazlumların umudusun,
soyun boyun ne olursa,
fatihlerin oğulusun

***

Erdem = Fazilet
Ağuz = Doğurmak sonrası ilk süt
El = Millet
İl = Devlet
Yulduz = (eski türkçe) Yıldız
İllenmek = İl/ devlet sahibi olmak

Tonyukuk

Kart Bilgenin Toyınlarla tartışını duydun gu

Ya Kayana gösterdiği kanıtları gördün gü

Suyu otu izlemek, doğadaki doğaüstü dokunuşu bulmaktır

Töreyi saygın kılmak, bodundaki orumları bir yin gibi kılmaktır

Sağduyuya dayanmak, içindeki kut gücüyle çözümleri tartmaktır

Törüsünden koparmak, berk bir ilin, sağlam elin düzenini bozmaktır

Buluşlarla donanmak, aymaz için, yetmezliğe geniş yollar açmaktır

***

Kart Bilge = Yaşlı hakim (Tonyukuk)
Toyınlar = Budist rahipler
Gu, gü = (eski türkçe) Olumsuz bir cevap içeren soru edatı
Duydun gu = Duydun mu (duymadın)
Kayan = Kağan, hakan (Bilge kağan)
Törü = Töre, öğreti
Bodun = Millet, halk
Yin = Beden
Orumlar = Kesimler
Törüsünden = Akidesinden
Berk = Muhkem, korunmuş
Sağlam = Dayanıklı