Sinek

Bir sinek oluşunca, tam bir asra gerekti

Asra soluklanınca, tam bir evren gerekti

Sezgin gözüyle izle, çevreni bir incele,

değersiz saydığını

Tergen

Bir yıldız bir ata
bir ana bir oğul
bir at bir tergen
bir emket bir muğul
geçmişten gelecğe
sonsuz bir yolculukta
Yıldızın sevgisiyle
tergen sevinçle dolur
oğulde o sevinçle
alp yollardan kurtulur
Yıldızın ışığıyla
emket yola erdirir
atada ona göre
tutumunu bildirir
Yıldızın ışıltısı
güzel ninni söyletir
anada o ninniyle
ula uyum öğretir
Atanın düzeniyle
ana altın çağında
ata ise dinç durumda
vergileri elinde
Oğulun emeğine
ana özen gösterir
emek özen bulunca
geleceğe güvenir
Adaletli atanın
oğulu metin olur
muğulu bilmesede
emketle yolu bulur
Yıldız parlak olmasa
atada adil olmaz
Ata hukuk bilmese
ana uyumlu olmaz
Ana uyum bilmese
oğul erdemli olmaz
sonundan da başlasan
bu gerçektan kaçılmaz

***

Ata = Devlet
Ana = Toplum)
Oğul = İnsan
At = Umut
Tergen = At arabası (yaşam)
Emket = (türetilmiş) Harita (ahlak)
Muğul = (türetilmiş) Pusula (inanç)
Alp yol = Tehlikeli yol
Ul = Oğul
Metin = Sadakatlı, bağlılığı içten olan

Ekmek

Ozanların öğütünü sağır yürek duyamaz,
sen gördüğün gerçeği, aymaz gözler göremez

Bırak inesi, kurtulmaz, yanlış safta durdukça,
Hiç üzülme, sen üstünsün, gök asarı sürdükçe

Kıtlık ili kuşatmaz, öksüz ekmek buldukça,
el uğurunu yitirmez, adl yurdu sardıkça

Eseflenme cahile, gördüğünü görmüyor,
kara kışlar geçmeden, göklem yere inmiyor

Hak sözünü ilet yumuşak huyluya,
onun kalbi değer verir doğruya

Güneş gibi ışın saçar meczubun mısraları
seçkin gözü yormadan kolay çözer hatları


İnes = Sağına soluna bakarak nerde olduğunu bilmeyen kişi
Asar = (türetlmiş) Kubbe
Adl = Adalet
Göklem = Bahar

Sorumluluk

Hırslaryla davranmaz müritlerin olgunu,
doğru yoldan kayamaz gerçek aşkın vurgunu,
içten coşan bir sevgiye denilemez içikme
Vuslatını unutmaz aydınlığın kepeli,
sevgilini bekletmez erdemlerin tükeli,
vrgununa ey söz veren buluşmaya gecikme
Özgürlüğün eşiğidir o secdenin mekanı,
kut denklemin açarıdır Fatiha’nın beyanı
Gök asarla uyumlu, erdemlerle kuyumlu,
Adaletten ey sorumlu, vicdanı basıp geçme

***

İçikmek = (eski türkçe) Savaşta kendi dileğiyle teslim olmak
Kepel = Işık etrafında geceleri uçan kelebek
Tükel = (eski türkçe) mükemmel
Kut = (eski türkçe) İlahi güç, rahmet, bereket
Açar = Anahtar
Asar = (türetilmiş) Kubbe
Gök asarla = Gök kubbeyle (manevi değerlerle)
Kuyumlu = Süslü, bezenmiş

Umut

Üzüntüler yoğuşsa,
beklentiler soluşsa,
gurur bile diz çökse,
unutma erdemleri

Seçenekler darlaşsa,
kaygıların yerleşse,
özlemlerin dirileşse,
yitirme ilkeleri

Tabib derdi çözmese,
ellerinden tutmasa,
derde deva bulmasa,
bırakma umutları

***

Yoğuşsa = ağırlaşsa
Dirileşse = Canlansa
Ellerinden tutmasa = İyileşmene yardımcı olmasa